Bazë
1690 Lekënë muaj
Download: 15 Mbps
Upload : 3 Mbps
Instalimi 5000 Lekë
Standarte
1990 Lekënë muaj
Download: 25 Mbps
Upload : 5 Mbps
Instalimi 5000 Lekë
Premium
2490 Lekënë muaj
Download: 50 Mbps
Upload : 10 Mbps
Instalimi 5000 Lekë
Extra Premium
3490 Lekënë muaj
Download: 100 Mbps
Upload : 10 Mbps
Instalimi 5000 Lekë
Në qoftë se konstatoni se nuk keni internet ndiqni hapat e mëposhtëm: -Fillimisht vendosni routerin në prizë -Më pas kontrolloni dritat e ndezura në router -Në qoftë se të gjitha dritat janë të ndezura , por nuk keni shërbim , ristartoni pajisjen tuaj. -Në rast se ne router nuk është e ndezur asnjë drite kontrolloni nëse është vendosur karikusi. Gjithashtu, kontrolloni nëse fishat janë të vendosura si duhet. -Në qoftë se nuk ndizet vetëm drita Ruteri , kontrolloni fishën e Fibres. Nëse fisha është e vendosur dhe drita sërish është e fikur , atëherë ju lutem kontaktoni menjëherë me Suportin e IBC-se për ta zgjidhur këtë problem.